14 maart 2017

Bezwaar tegen woz aanslag maken

Tips om succesvol bezwaar tegen woz aanslag te maken

Bezwaar tegen woz aanslag

De woz waarde geeft aan wat de waarde van een huis is in het economisch verkeer. De gemeente stuurt eigenaren jaarlijks een woz aanslag (of woz beschikking). De waarde wordt vastgesteld op basis van transactiegegevens van vergelijkbare woningen. Dus wil je met succes bezwaar maken tegen de woz aanslag, dan zal je moeten aantonen dat de vergelijkbare woningen die de gemeente aandraagt om de waarde te bewijzen, juist niet of onvoldoende vergelijkbaar zijn of dat die referentiewoning om andere redenen ongeschikt is.

​Een andere manier om met succes bezwaar te maken tegen de vastgestelde woz waarde, is om aan te tonen dat er sprake is van waardedrukkende factoren. Denk bijvoorbeeld aan een compleet verouderde badkamer of keuken of aan rotte kozijnen die dringend vervangen moeten worden.

​Dit noemen we 'objectieve factoren', dat zijn dus zaken die voor iedere eigenaar waardeverminderend zouden zijn. Denk aan zaken die te maken hebben met het huis zelf of met de omgeving. Met subjectieve factoren houdt de gemeente geen rekening, ook de rechter niet als je bezwaar maakt tegen de woz aanslag. 

​Voorbeelden waardedrukkende factoren:

 • staat van onderhoud
 • ​recht van overpad
 • ​betonrot
 • ​vochtoverlast
 • ​asbest en gezondheidsschade
 • ​geen aansluiting op elektra, gas, geen verwarming
 • ​aanpassingen in verband met rolstoel
 • ​bodemverontreiniging
 • ​ligging op erfgrens
 • ​monumenten
 • ​niet-ontplofte projectielen
​Andere waardedrukkende factoren die te maken hebben met de omgeving van de woning zijn en die tot een succesvol bezwaar tegen de woz aanslag kan leiden bijvoorbeeld
 • ​geluidsoverlast
 • ​stankoverlast
 • schaduwoverlast
 • overlast jongeren
 • ​school en kinderopvang
 • drugsoverlast
 • straling
 • ​aantasting privacy
 • ​slechte bereikbaarheid
 • hondentoilet
 • pretpark
 • ​camping
 • ​kerk
 • ​aanleg metro
 • ​toekomstige overlast
 • ​gasboringen (!) ​

Een bezwaar tegen woz aanslag heeft zin als je bovenstaande waardedrukkende zaken meeneemt in je bezwaarschrift.    ​

​De gemeente houdt niet altijd voldoende rekening met bovengenoemde waardedrukkende factoren. Met subjectieve factoren houdt de rechter zeker geen rekening. Denk bijvoorbeeld aan het bezwaar van een eigenaar die vond dat zijn schuur onvoldoende lichtinval had. Omdat hij ruzie had met de buren, kon hij dit niet verhelpen. De rechter vond dat de woning door de donkere schuur niet minder bewoonbaar was. Een andere eigneaar zou bovendien geen ruzie hebben met de buren, zodat hij het gebrek mogelijk zou kunnen oplossen.  ​

​Tips om succesvol bezwaar te maken tegen woz aanslag

Ga je bezwaar maken tegen de woz aanslag denk dan aan de volgende tips: ​​
 • ​Vraag altijd het taxatieverslag op waarin de gemeente de vastgestelde WOZ-waarde moet onderbouwen. Hier worden dus de referentiewoningen genoemd. 
 • Bekijk of er waardedrukkende omstandigheden zijn die zich bij uw woning wél en bij de referentiewoningen niet voordoen.​
 • ​Dien het bezwaarschrift bij de gemeente tijdig in​
​Lees hier meer over hoe je bezwaar maakt tegen de woz beschikking
Hoe kan je controleren of de woz waarde klopt? Via het woz-waardeloket kan je de woz waarde opvragen van iedere woning. Als je voldoende informatie hebt, zet dan je bezwaren op een rij, let dus vooral op de objectieve factoren die de waarde verminderen.