2 februari 2022

De Notaris: wat is zijn rol?

Zonder notaris kan je geen huis kopen en in bezit krijgen. Wat doet de notaris?

Hij ontvangt de voorlopige koopakte van de makelaar. Die vormt de basis voor de 'akte van levering'. Er staat in wie verkoopt en wie koopt. Ook de koopsom en de datum waarop de eigendom wordt overgedragen staan erin. Verder: afspraken als er sprake is van asbest of bodemverontreiniging.

bij de notaris teken je de akte van levering

Notaris doet uitgebreid onderzoek

Hij maakt op basis van de koopovereenkomst een akte van levering. Voor het zover is, moet hij eerst flink wat onderzoek doen. Bijvoorbeeld of de verkoper wel bevoegd is om te verkopen. Het huis kan ook uit een erfenis komen. Ligt de verkoper in scheiding, dan kan de ex-partner nog recht hebben op het huis. Ook wordt onderzocht of er schulden rusten op de woning of dat er beslag is gelegd.

Juridische haken en ogen

De notaris kent de juridische haken en ogen en zoekt dat allemaal uit. Soms is er sprake van erfpacht. De eigenaar betaalt dan een vergoeding voor het gebruik van de grond. De erfpacht kan eindigen op een vaste datum. Het is dan de vraag of de erfpacht wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Hij onderzoekt verder of er sprake is van erfdienstbaarheden, zoals het recht van overpad.

Notaris zorgt voor de eigendomsoverdracht

De notaris zorgt ervoor dat de eigendom van het huis overgaat op de koper. De oude hypotheek wordt afgelost en de nieuwe hypotheek wordt ingeschreven in het kadaster. Ook schrijft de notaris de akte van levering in bij het kadaster, zodat iedereen kan zien wie de nieuwe eigenaar is.

Tarieven notaris

De tarieven die de notaris rekent voor de akte van levering en de hypotheekakte liggen rond de 1400,- euro. De tarieven zijn vrij, dus het loont offertes op te vragen.

Nota van afrekening

Koper en verkoper krijgen elk een 'nota van afrekening’. Hierop staan kosten voor verleende diensten en kadasterkosten. De koper betaalt de overdrachtbelasting en een deel van de zakelijke lasten, zoals de onroerende zaak belasting. Die kosten staan er ook op. Heb je een aankoopmakelaar ingeschakeld, dan staat zijn factuur er ook op.

Kosten koper

De overdrachtbelasting (2% over de koopsom boven de 400.000,-) en de kosten van de aktes vallen onder kosten koper. De hypotheekakte komt ook voor zijn rekening. Als het huis 'vrij op naam' is gekocht, betaalt verkoper deze kosten. De verkoper betaalt altijd de kosten voor het doorhalen van de hypotheek. De notaris moet dat doen, omdat de koper anders geen hypotheek kan krijgen op het huis.