7 mei 2013

Tips Huurovereenkomst van korte duur

Veel verkopers willen hun huis tijdelijk verhuren in het kader van de Leegstandswet. Waar moet u op letten bij het opmaken van een 'huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur'?

Tip 1

neem opschrift op: “huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur” (tijdelijke huur);

Tip 2

neem duidelijk in de considerans op waarom de woning slechts tijdelijk wordt verhuurd (bijvoorbeeld: huur tijdens verkooptraject of in verband met sloop), dat de verhuurder alleen daarom tijdelijk wil verhuren en dat de huurder zich hiervan bewust is en daarmee instemt. Neem verder op dat de verhuurder schade lijdt als het gehuurde niet tijdig wordt ontruimd en de huurder daarvoor aansprakelijk is;

Tip 3

neem op dat de huurovereenkomst na een bepaalde duur van rechtswege eindigt en dat de huurder een terstond opeisbare boete verbeurt voor elke dag dat hij hierna niet vertrekt.  Opnemen: “verhuur tijdens verkooptraject” is ook mogelijk, alleen zal dan vaak toch een opzeggingshandeling nodig zijn (daarbij als het om een langdurig traject gaat, is het nog maar de vraag of er sprake is van ‘korte duur’);

Tip 4

neem op dat afdeling 5, titel 4 van boek 7 BW (huurbescherming bij woonruimte) niet van toepassing is. Dat huurder zich daarvan bewust is en dat hij geen beroep zal doen op huurbescherming en dat een beroep daarop in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt aangemerkt;

Tip 5

in geval van verkoop: dat huurder op eerste verzoek moet meewerken aan bezichtigingen en er zorg voor draagt dat de woning op het moment van bezichtiging representatief is;

Tip 6

laat de huurder tot slot de volgende tekst overschrijven in de huurovereenkomst: “Ik ben mij als huurder ervan bewust dat ik de woonruimte slechts tijdelijk huur en dat de verhuurder grote schade lijdt als ik niet tijdig vertrek. Ik weet dat ik geen aanspraak kan maken op de wettelijke huurbescherming en zal dat ook niet doen.”