7 mei 2013

Vergoeding taxatiekosten

Om de taxatiekosten vergoed te krijgen van de gemeente moet uit het taxatierapport duidelijk blijken dat dit specifiek is opgemaakt voor het bezwaar tegen de te hoog getaxeerde WOZ waarde.

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen de woz beschikking van de gemeente, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de gemaakte kosten van het taxatierapport.