11 mei 2022

Inschrijven koopakte beschermt koper

Na het sluiten van een koopovereenkomst ligt een aantal risico’s op de loer.

Denk hierbij aan faillissementen, beslagen, overdrachten en een later gevestigd voorkeursrecht van de gemeente. In deze gevallen zal de verkoper niet aan de koper kunnen leveren en een boete dienen te betalen aan de koper.

Niet alleen voor de boeteplichtige verkoper is dit vervelend, ook de koper zal geraakt worden door het gegeven dat hij in een zodanig geval uiteindelijk niet de woning van zijn dromen ontvangt (met alle gevolgen van dien), maar hoogstens een vergoeding.

Ter bescherming tegen dit soort problemen biedt de wet aan de koper van een onroerende zaak een mogelijkheid om zijn verhaalspositie te versterken. Deze mogelijkheid heet ‘vormerkung’ en houdt in dat de koper aan de notaris verzoekt om de koop in te schrijven in het openbaar register. In de model koopaktes staan onder artikel 13 bepalingen opgenomen die de mogelijkheid bieden om dit verzoek te doen.

Als aankoopmakelaars bevelen wij in de meeste gevallen aan cliënten aan gebruik te maken van de mogelijkheid tot inschrijving in het openbaar register.