14 juni 2023

Kun je het financieringsvoorbehoud nog gebruiken als je al financiering hebt geregeld?

Normaal gesproken is een financieringsvoorbehoud standaard en veilig voor de koper. Maar wat als je een beroep doet op het financieringsvoorbehoud terwijl je al financiering hebt geregeld en er een bankgarantie is?

Een praktijkvoorbeeld: Een huis is verkocht met een financieringsvoorbehoud dat op maandag afloopt. Op de donderdag ervoor ontvangt de verkoper een e-mail van de koper waarin staat dat de bankofferte is ontvangen, ondertekend en teruggestuurd. De hypotheekadviseur bevestigt dit ook via een app en op dat moment wordt ook de bankgarantie gesteld.

Er ontstaat toch een probleem. Alles lijkt in orde, maar de dag erna (op vrijdag) zegt de bank dat er een klein foutje is en het geld (nog) niet vrijgegeven kan worden. De adviseur van de koper zegt dat er ook een afwijzing van een andere bank is en suggereert dat de kopers het financieringsvoorbehoud kunnen gebruiken. De verkoper raakt in paniek, omdat de hypotheek toch was goedgekeurd en er een bankgarantie was?

Financiering, toch voorbehoud?
Dat is de vraag! Kan er nog een beroep worden gedaan op het financieringsvoorbehoud als er al financiering is verkregen? Betekent het hebben van een bankgarantie automatisch dat het financieringsvoorbehoud vervalt? Dat gebeurt pas als de koper dat expliciet bevestigt, en dat is in dit geval niet gebeurd.

Negatieve formulering. Een financieringsvoorbehoud is meestal negatief geformuleerd: als er geen financiering is, is er geen overeenkomst. Tot de laatste dag van het financieringsvoorbehoud kan de koper beweren dat er geen financiering is. Het komt vaker voor dat financiering eerst wordt verleend en later wordt ingetrokken, bijvoorbeeld als de bank nieuwe informatie ontvangt, zoals het ontslag van de koper waardoor deze niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Woorden zijn belangrijk. Het is belangrijk om goed te kijken naar de formulering van het voorbehoud: wat staat er precies in en onder welke omstandigheden vervalt het? De einddatum is het belangrijkste. Het financieringsvoorbehoud kan alleen eerder eindigen als de koper expliciet verklaart dat het voorbehoud vervalt.

Een beroep doen op het voorbehoud. Op het moment dat het financieringsvoorbehoud wordt ingeroepen, moet de koper laten zien dat hij een afwijzing van een bank heeft ontvangen. Normaal gesproken is één gedocumenteerde afwijzing voldoende. Tip: Neem in het financieringsvoorbehoud op welk type afwijzing vereist is en om welke redenen. Zorg ervoor dat de verkoper kan controleren of de bank de juiste gegevens had om de aanvraag te beoordelen. Vermeld ook het bedrag waarvoor financiering moet worden verkregen. Als dit bedrag lager is dan de koopsom, kan financiering eerder worden verkregen. Zorg ook voor een realistische koopprijs, want de bank kan financiering weigeren als de taxatie aantoont dat het huis minder waard is.