17 februari 2022

bouwtechnische keuring

De bouwtechnische keuring van een oud huis hoort bij de onderzoeksplicht van de koper. Zo verspeel jij niet het recht op (herstel)kosten.

Onderzoeksplicht

Als koper heb je een onderzoeksplicht. Zeker bij een wat ouder huis is het verstandig een expert in te schakelen, omdat je nu eenmaal rekening moet houden met gebreken als gevolg van slijtage. Doe je dat niet, dan verspeel je mogelijk het recht op (herstel)kosten. Stel: je koopt een woning uit de jaren dertig. Je moet dan rekening houden met ouderdomsgebreken. Laat je geen keuring doen en het dak blijkt lek te zijn, dan komen de herstelkosten voor jouw rekening. Tenzij...

Mededelingsplicht

Tenzij de verkoper de lekkage bewust verzwijgt. De verkoper heeft immers een wettelijke mededelingsplicht. De koper mag afgaan op de mededelingen van de verkoper. Als de verkoper wist van de lekkage en hij heeft dat bewust verzwegen, dan kan de koper verhaal halen bij de verkoper. Maar jij moet als koper dan wel bewijzen dat verkoper op de hoogte was van de lekkage.
  • Let op: De verkoper hoeft geen gebreken te noemen die ook voor koper zichtbaar zijn.
  • Een verkoper is alleen aansprakelijk als hij de koper niet of onjuist heeft geïnformeerd over ernstige gebreken in de woning.  
  • Tip: gebruik de drie dagen bedenktijd om alsnog een keuring te laten doen. Als het keuringsrapport tegenvalt, kan je de koopovereenkomst binnen de bedenktijd ontbinden. 
  • Een bouwkundige keuring kost zo'n 350,-