25 oktober 2020

Overdrachtsbelasting voor starters

Jonge starters hoeven per 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting te betalen.

Vrijstelling voor (jonge) starters.

De regering wil het jonge mensen makkelijker maken om een woning te kopen. In het Belastingplan 2021 is daarom een ‘startersvrijstelling’ in de overdrachtsbelasting opgenomen. Deze vrijstelling is eenmalig.


Ben jij een jonge 'doorstromer'?

Ook als jonge mensen van 18 tot 35 jaar nu al een eigen woning hebben en een andere eigen woning kopen, kan er vanaf 1 januari 2021 eenmalig gebruikgemaakt worden van de vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Samen een woning kopen. Als twee mensen samen een woning kopen en een van beide heeft nog niet de leeftijd van 35 jaar bereikt, dan krijgt de partner die jonger dan 35 jaar is vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor het eigendomsdeel dat deze partner koopt.

Voorbeeld Een stel koopt gezamenlijk een woning van € 200.000 waarbij ieder voor 50% eigenaar wordt. In dat geval betaalt de partner die jonger dan 35 jaar is geen overdrachtsbelasting over zijn aandeel in de woning. De andere partner (35 jaar of ouder) moet wel 2% overdrachtsbelasting over zijn aandeel in de woning betalen. In dit voorbeeld is er dus 2% overdrachtsbelasting over € 100.000 (50% van de koopsom) verschuldigd.

Overdracht na 1 januari 2021 Je kan veel geld besparen door de overdracht bij de notaris plaats te laten vinden na 1 januari 2021. Als jij dus nu een woning koopt, is het verstandig bij de onderhandelingen af te spreken de overdracht bij de notaris in 2021 te doen. Deze datum staat in de koopakte.

Overdracht uitstellen? Heb jij onlangs een huis of appartement gekocht met een overdracht nog dit jaar? Het kan lonend zijn de overdracht uit te stellen tot na 1 januari 2021. Je moet dan wel weer onderhandelen met verkoper of zijn makelaar.

Let op: De verkoper zal zijn geld later ontvangen en kan daardoor wellicht in de problemen komen (bijv. als hij een ander huis gekocht heeft en moet betalen). Daarnaast zal verkoper vaak pas akkoord gaan als hij zelf beter wordt van het uitstel en dus compensatie willen.

Hypotheekofferte

de hypotheekofferte moet lang genoeg geldig zijn. Als de hypotheekofferte niet lang genoeg geldig is, zal er een nieuwe hypotheekofferte geregeld moeten worden. Het risico is dat de bank de nieuwe aanvraag afwijst en/of een hogere rente aanbiedt. Daarnaast kan het niet doorgaan van de eerste hypotheekofferte annuleringskosten met zich meebrengen. Het kan ook zijn dat de hypotheek verlengd moet worden, maar dit kan dan ook weer extra kosten met zich meebrengen (bereidstellingsprovisie).
overdrachtsbelasting voor starters

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn:

  • je bent op de datum van de overdracht tussen de 18 - 35 jaar oud
  • je gaat de woning zelf bewonen
  • je hebt niet eerder gebruikgemaakt van deze vrijstelling
  • de overdracht van het huis is na 1 januari 2021