Onderzoeksplicht

Onderzoeksplicht

 

Koper heeft onderzoeksplicht

Je moet als koper vragen stellen aan de verkoper. Over de staat van het huis (bijvoorbeeld zijn er lekkages, hoe zijn de kozijnen etc.), maar ook over juridische beperkingen zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen.

Alleen vragen stellen en de verkoper op zijn blauwe ogen geloven is niet voldoende. Een visuele inspectie van het huis (of appartement) is het minste dat je moet doen. Als je een bouwkundig onderzoek laat doen, voldoe je voor een groot deel aan jouw wettelijke onderzoeksplicht.  

Als jouw aankoopmakelaar begeleiden wij jou bij het vervullen van deze onderzoeksplicht.

Verkoper heeft mededelingsplicht

De koper heeft recht op juiste informatie; de verkoper is wettelijk verplicht die te geven. Zijn er gebreken waarvan de verkoper kennis heeft, maar die de koper niet kan zien, dan moet de verkoper die mededelen.

Verborgen gebreken

Het kan zijn dat er een (ernstig) gebrek aan het licht komt. Is dat voordat de koop gesloten is, dan hou je daar rekening mee met de onderhandelingen. Komt er een verborgen gebrek naar boven na de koop, dan is dat een andere situatie. Van belang is of de verkoper wist van het gebrek en of hij dat bewust of onbewust heeft verzwegen.

De verkoper is niet zomaar gevrijwaard, ook als staat in de koopovereenkomst dat het risico van zichtbare en onzichtbare gebreken overgaat op koper.